Integritetspolicy

Integritetspolicy för CARE Meditation (genom bolaget Empaticus AB) fr. o. m. 2020-05-20

Vi hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som vi samlar in.

CARE Meditation (genom bolaget Empaticus AB) hanterar de personuppgifter som kunder anger vid bokning eller intresseanmälan på www.caremeditation.se samt via Google Forms, samt personuppgifter som våra leverantörer och samarbetspartners delger oss.

Personuppgifter:
Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Personuppgifter är de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, exempelvis namn, telefonnummer, adress och e-postadress. 

I vårt arbete krävs det att vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och behandlar alla personuppgifter varsamt och respektfullt, i enlighet med gällande lagstiftning. För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina uppgifter använder vi oss av passande och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Behandling av personuppgifter:
Vid intresseanmälan, kursanmälan eller bokning av retreat inkommer du som kund med personuppgifter till oss. Personuppgifterna vi erhåller registreras hos oss och används för att kunna upprätta avtal och administration gällande de kurser/retreat du anmält intresse för (nedan kallat “tjänster”).

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är alltså att vi ingår ett avtal med de registrerade.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att vi skall kunna fullfölja och administrera dina köpta tjänster. 

När du avslutat kursen du anmält dig till kommer vi att radera dina uppgifter av känsligare art, såsom uppgifter du lämnat om din hälsa etc.  

Vi kommer att spara dina kontaktuppgifter för att översända information t.ex gällande fortsatt praktiserande, kursmaterial samt information om kommande kurser och retreats. Således har vi kvar dina kontaktuppgifter till dess att du meddelar att vi skall ta bort dessa.

Vi kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan. 

 

Direktmarknadsföring:
Vi behandlar personuppgifter för att översända direktmarknadsföring om våra tjänster och den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning kunna informera om våra tjänster till en speciellt utvald målgrupp. 

De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, telefon, e-postadress samt postadress. Informationen kan komma att skickas per mail eller post och motsvarande kontaktvägar för kommunikation.

Du kan lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och vi kan då skicka marknadsföring till dig. I detta fall är samtycke den lagliga grunden. De uppgifter vi kan behandla är samma som ovan angivna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och meddela att dina personuppgifter ska raderas ur våra register.

Även foton på deltagare under kurser kan komma att användas i marknadsförings- och informationsmaterial. Detta görs enbart med samtycke från de personer som syns i dessa foton, och dessa personer kan alltid när som helst återkalla sitt samtycke, och meddela att bilder där dessa syns inte längre får användas i offentligt material.

När du söker ledig tjänst hos oss:
Vi behandlar också dina personuppgifter när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning eller volontärarbete hos oss. Vi använder dina inlämnade personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Överföring och utlämning av personuppgifter:
Delar av personuppgifterna kan med ditt samtycke komma att delas vidare. Detta gäller kontaktuppgifter som, med ditt samtycke, delas till den kurs/retreat-grupp du är med i.

Samt namn och uppgifter om matpreferenser kommer att delas vidare till retreatcenter/catering-firmor som hanterar mat och fika under retreats/kurser. 

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till leverantörer av IT-tjänster, såväl inom som utanför EU/EES. Vi är personuppgiftsansvariga och våra leverantörer blir personuppgiftsbiträden. Dessa är skyldiga att följa våra instruktioner och får inte använda uppgifterna för andra ändamål. De skall dessutom vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Vi kan lämna ut personuppgifter även till andra än ovan för att följa lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet.

 

Dina rättigheter:
Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt.

Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att information som vi har om dig inte stämmer har du rätt att be oss uppdatera och korrigera informationen.

Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.

Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.

Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.

Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den gällande dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig:
Personuppgiftsansvarig är
CARE Meditation (Empaticus AB)
Viktoriagatan 15cd
411 25 Göteborg  
Telefon: Pål Dobrin 0733-903637
Mail: info@meditationslararprogrammet.se

Vänligen kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (registerutdrag), om du vill begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.


Uppdaterad: 2020-05-20

 

COOKIES 


CARE Meditation (genom bolaget Empaticus AB) använder cookies, en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att tillfälligt spara viss information (t ex för att man ska kunna vara inloggad), och för att personalisera delar av sajten.

Genom att ställa in din webbläsare på att acceptera cookies samtycker du till att CARE Meditation (genom bolaget Empaticus AB) får använda cookies på det sätt som anges ovan.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det:
I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa sajter fungerar sämre utan cookies.


Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa sajter inte längre finns kvar.


Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognito-surfning. Det betyder att alla cookies rensas ut varje gång du stänger din webbläsare.